FRA BOLIGDRØM TIL DRØMMEBOLIG

Vi tilbyder vores bygherre et tæt samarbejde omkring deres nye bolig, ombygning eller tilbygning.
Vores fornemmeste opgave er at få opfyldt jeres drømme, både med hensyn til design, funktionalitet og ikke mindst budget. Vi vil på alle typer projekter få afstemt forventningerne med det samme, således at vi kan opnå det optimale sammen med jer. På et tidligt tidspunkt kommer vi med en vurdering af, hvordan idéen kan realiseres, og ofte kommer der flere alternativer på bordet.

Det vigtigst for os er, at vi finder den individuelle løsning som passe til kundens ønsker og drømme. Så vi gør Boligdrøm til Drømmebolig.

Vores overordnede tilgang til processen og samarbejdet med bygherre er den samme, uafhængigt af om det er et nyt byggeri, vi sidder med, eller om vi skal opfylde et ønske om at ændre og optimere en eksisterende bolig.

Der er en række faser, som vi skal igennem sammen, før I kan flytte ind i jeres drømmebolig. Hos Hulgaard Huse er vi gerne med hele vejen fra den kreative sparring i starten, indtil byggeriet står klar til indflytning.
Det er en proces med mange tråde, der skal trækkes, og mange detaljer, der skal på plads hen ad vejen. Vi har stor erfaring med at rådgive især private bygherrer gennem byggeriets faser, så fejl minimeres og budget samt tidsplan bliver overholdt.

Hos Hulgaard Huse står vi 100% inden for kvaliteten af vores arbejde.
Derfor er vi også helt åbne ift. til, at fremlægge priserne på vores ydelser.

Priserne på vores ydelser reguleres efter prisindeks, som fremgår af ydelseskataloget.
Vi arbejder både efter timesats og faste priser.
De faste priser beregnes og tilpasses til det enkelte projekt.

1: OPSTARTSMØDE - IDÉFORSLAG & BYGGERÅDGIVNING

Vi indleder oftest samarbejdet med et møde på tegnestuen, og tidligt i processen kommer vi ud til jer og ser på huset og/eller grunden. Inden den første streg tegnes, er det vigtigt, at vi får kendskab til jeres ønsker, behov og tanker om det kommende projekt, ikke mindst de økonomiske og tidsmæssige rammer.
Rådgiveren er særligt uddannet til at varetage arkitektur, teknik, tid og økonomi i planlægnings- og byggeopgaver og varetager samtidig de menneskelige, æstetiske og funktionelle aspekter i en helhedsløsning.
Tegnestuen har specialiseret sig i at vejlede private og professionelle i byggeprocessen.

I denne proces har Hulgaard Huse ofte bygherre med ved tegnebrættet for at opnå det bedste samarbejde og resultat.

Der er mange gode grunde, men inden I skriver under på købet af en ny byggegrund, kan det være en god idé at benytte Hulgaard Huse som rådgiver.

Det gælder især, hvis I ønsker at bygge på en speciel grund, hvor der ofte skal tages højde for lokalplaner, rettigheder og placering på grunden.

2: SKITSEPROJEKT

Projektet begynder at tage form. I skitseforslaget kan I se den arkitektoniske idé bearbejdet, og at jeres ønsker og behov bliver opfyldt. Vi giver jer 3D billeder og rumlige tegninger, så I kommer så tæt på virkeligheden som muligt.
Skitseforslaget viser bygningens placering på grunden, orientering i forhold til sol, lys, natur og terræn. Her er også vist plan- og facadetegninger samt inspirationsbilleder og eventuelle materialevalg.

3: ENERGIBEREGNING OG STATISKANALYSE
4: MYNDIGHEDSPROJEKT

Når idéerne i skitseforslaget er godkendt af alle parter, går vi i gang med myndighedsprojektet, der danner grundlag for ansøgning om byggetilladelse hos kommunen. Vi indsender bl.a. plan- og facadetegninger, viser placering på byggegrunden, kloakering, adgangsveje til grunden mm. Vi sikrer os, at alle gældende lovkrav bliver overholdt. I denne fase indgår normalt en ingeniør, som vi gerne koordinerer med.

Skulle der opstå nogle udfordringer med at få byggetilladelsen i hus, tager vi dialogen med kommunen. Vi har erfaringen, og er inde i termerne. Desuden er vi ikke på samme måde følelsesmæssigt bundet til projektet som bygherre, hvilket kan være en fordel i en sommetider bureaukratisk forhandlingsproces.

5: HOVEDPROJEKT
6: UDBUDSMATERIALE

Der kommer flere og flere detaljer på plads. Før projektet kan sendes i udbud skal bygherre beslutte under hvilken entrepriseform, byggeriet skal udføres. Vi fortæller jer om fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer, så I kan træffe det rigtige valg til netop jeres projekt (totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise).

Vi vil typisk anbefale en hovedentreprise, hvor en bygmester står for hele byggeriet og har ansvar for håndværkerne. Tegnestuens rolle vil her være at tilse og sikre, at byggeriet bliver udført, som det er tegnet og tænkt, samt bidrage med supplerende detaljetegninger undervejs, hvis det skulle blive nødvendigt.

7: TILSYN / BYGGELEDELSE & OPFØLGNING